Trainingen

Begeleiders en behandelaars bij AB Het Spectrum zijn gespecialiseerd in autisme.
Deze kennis zetten ze in bij de behandeling en begeleiding van cliënten én tijdens trainingen aan anderen die graag meer over autisme willen leren.  Onze jarenlange praktijkervaring hebben we samengevat in goed toepasbare en praktische trainingen. Deze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJ.

Autismetraining

In de autismetraining behandelen we de theorie achter autisme. We gaan uit van de praktijk: ‘Wat is nodig en (niet) wenselijk in de omgang met en de begeleiding van mensen met autisme?’ Onze trainers bespreken praktijkvoorbeelden en dilemma’s en er is veel interactie. De training draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht en begrip. Bovendien biedt het handvatten over hoe met autisme om te gaan.

De autismetraining is bedoeld voor zorgverleners en direct betrokkenen rondom iemand met autisme.

 

AutismeBelevingsCircuit (ABC)

Deze workshop geeft een inkijkje in de wereld van autisme. Je ontdekt hoe het is als dingen die normaal zijn, ineens minder vanzelfsprekend zijn. Door te ervaren tegen welke obstakels iemand met autisme aanloopt, vergroot je je begrip voor autisme en het inzicht in autisme. Deze ervaringen komen vervolgens in de praktijk van alledag, in de omgang met mensen met autisme, goed van pas. De workshop, gegeven door een gecertificeerde begeleider, duurt drie uur.

De ABC-workshop is bedoeld voor zorgverleners en direct betrokkenen rondom iemand met autisme.

 

Autisme en Hersenwerking

De training ‘Autisme en Hersenwerking’ geeft een ‘kijk’ in het brein van mensen met autisme. Er wordt tijdens deze training gekeken naar de typische ontwikkeling van mensen zonder autisme ten opzichte van mensen met autisme. Ook worden de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van hersenwerking en autisme gedeeld. Gedurende de training is er een afwisseling tussen interactie met de cursisten, theorie, filmfragmenten en oefeningen.

De training ‘Autisme en Hersenwerking’ is voor iedereen die geïnteresseerd is in de theorieën achter hersenwerking en autisme.

 

Autisme en Sensorische Informatieverwerking

In de training ‘Autisme en Sensorische informatieverwerking’ leren cursisten  meer over het thema sensorische informatieverwerking ofwel prikkelverwerking.  De bekende zintuigen worden besproken, maar ook begrippen als ‘proprioceptie’ en ‘nociceptie’ worden verder toegelicht. Tijdens deze training wordt uitgelegd waar kwetsbaarheden op het gebied van zintuigen kunnen zitten en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

De training Autisme en Sensorische informatieverwerking’  is voor iedereen die geïnteresseerd is in zintuigelijke problematiek bij mensen met autisme.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De training Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van AB Het Spectrum geeft uitleg over de meldcode, welke kaders de meldcode geeft en hoe men de van de stappen van de meldcode kan hanteren. Ook wordt er uitgebreid besproken wat signalen kunnen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld. Cursisten leren waar zij op moeten letten en wat zij in welke situatie het beste kunnen doen.

De training is bedoeld voor ambulant begeleiders en casemanagers.

 

Webinar e-Health

De webinar e-Health is gericht op het kunnen toepassen van blended-care voor kinderen, jongeren en volwassenen binnen de begeleiding van AB Het Spectrum. Naast het face-to-face contact in de ambulante begeleiding van mensen met autisme, kunnen begeleiders e-Health programma’s van Gezondeboel (www.gezondeboel.nl) inzetten om met de cliënt aan doelen te werken. Een e-Health programma is een online cursus rond een bepaald thema op gebied van geestelijke gezondheid, met alle relevantie informatie rondom een bepaald onderwerp – in de vorm van filmpjes, animaties, achtergrondinformatie en praktische tips.  Elk programma kan zowel zelfstandig als onder begeleiding worden gevolgd. De programma’s van Gezondeboel worden ontwikkeld door een team van gespecialiseerde e-Health ontwikkelaars die samenwerken met experts en ervaringsdeskundigen. Ze zijn gebaseerd op evidence based interventies.

Dit webinar is gericht op ambulant begeleiders van AB Het Spectrum die e-Health willen leren toepassen in de begeleiding van hun clienten.

 

Psycho-educatie autisme

Psycho-educatie over autisme komt vaak naar voren als hulpvraag in de begeleiding. Psycho-educatie is een verzamelnaam voor interventies waarbij je cliënt en/of hun omgeving educatie (voorlichting, informatie, kennis) krijgen over autisme en hoe daarmee om te gaan. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Wat zijn de dilemma’s en valkuilen? Wanneer start je er eigenlijk mee? Waar moet je op letten en hoe houd je het binnen de kaders van begeleiding? Welke middelen zijn er en hoe pas je deze toe? In deze training Psycho-educatie Autisme krijg je informatie over psycho-educatie bij autisme, worden enkele middelen voor psycho-educatie uitgelicht en ga je zelf aan de gang met een aantal casussen waar je heel wat bekende dilemma’s tegenkomt.

De training Psycho-educatie Autisme is bedoeld voor begeleiders van (ouders van) kinderen en jeugd met autisme.

 

Ben je geïnteresseerd in de trainingen van AB Het Spectrum?

We bieden deze trainingen intern aan onze collega’s aan, maar ook  incompany bij andere organisaties. Gebruik onderstaand formulier, dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanmeldformulier Trainingen