Waar we werken

Op onderstaande kaart vind je de gemeenten waarmee AB Het Spectrum een contract heeft afgesloten voor ambulante begeleiding. Deze gemeenten geven een beschikking voor zowel jeugd als voor de Wmo.

Uitzonderingen op de kaart zijn:

  • Stad Utrecht: alleen beschikking Wmo

Mensen die wonen in de regio waar AB Het Spectrum actief is, maar in een gemeente wonen waarmee geen contract is, kunnen natuurlijk ook begeleiding/behandeling aanvragen. Deze begeleiding/behandeling is dan te bekostigen vanuit PGB of eigen middelen.

Download het overzicht als PDF.