Financiering

De behandeling en begeleiding vanuit AB Het Spectrum kan op verschillende manieren gefinancierd worden, namelijk middels:

  • Jeugdwet (JW)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Eigen middelen

 

Jeugdwet

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan via de gemeente middels de Jeugdwet worden gefinancierd. Een indicatie voor deze zorg wordt afgegeven door het Sociaal Team in de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven. Elke gemeente organiseert de aanvraag voor een indicatie weer wat anders, neem contact op met het Sociaal Team in jouw gemeente voor meer informatie hierover. Een indicatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan ook worden afgegeven door de huisarts.

 

WMO

De zorg voor volwassenen wordt gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook hiervoor is een indicatie nodig die kan worden afgegeven door het Sociaal Team. Elke gemeente organiseert de aanvraag voor een indicatie weer wat anders, neem contact op met het Sociaal Team in jouw gemeente voor meer informatie hierover.

 

Wet Langdurige Ondersteuning (WLZ)

Is er langdurig, 24 uur per dag zware en intensieve zorg nodig, dan kan een zorgindicatie worden afgegeven door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de financiering verloopt dan middels de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

ZIN of PGB?

Voor de Jeugdwet, WMO en WLZ geldt dat je kunt kiezen hoe je de zorg wilt ontvangen, via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN). Een PGB is een bedrag waarmee je zelf zorg en ondersteuning inkoopt. Je bepaalt zelf welke zorgverleners je gaan ondersteunen. Je sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en maakt zelf afspraken met jouw zorgverleners, dus ook AB Het Spectrum. Ook houd je de administratie bij via het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorg via de WLZ kunnen wij enkel via PGB leveren.

Bij ZIN maakt de gemeente afspraken met verschillende zorgorganisaties over de zorg. Uit die aanbieders kies je wie bij jou de best passende zorg kan leveren. AB Het Spectrum heeft zulke afspraken met gemeenten in de regio’s waar we werken voor zorg via JW en WMO. Je maakt met de gemeente en met AB Het Spectrum afspraken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente en de zorgaanbieder regelen samen de administratieve afhandeling van facturen.

Eigen bijdrage

Volwassenen betalen voor ondersteuning altijd, bij financiering via PGB en ZIN een eigen bijdrage aan het CAK. Krijg je zorg via de WMO, dan betaal je maximaal € 19,- per maand, ongeacht je inkomen of hoogte van je indicatie. Ontvang je zorg via de WLZ, dan is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl. Je vindt hier ook een handige rekenhulp.

 

Eigen middelen

Ook wie het traject van diagnostiek, behandeling en begeleiding uit eigen middelen wil bekostigen is welkom. Er is dan geen beschikking nodig vanuit de gemeente. Het uurtarief voor begeleiding in 2023 is € 72,39. De kosten voor diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kun je bij interesse bij ons opvragen via het contactformulier.