Cliëntenraad

Over de cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt de medezeggenschap van cliënten, dus ook van de cliënten van AB Het Spectrum. De wet gaat uit van het principe dat inspraak en medezeggenschap door cliënten en naasten noodzakelijk zijn om goede besluiten te nemen in zorgorganisaties.

Vanuit deze positie denkt en praat de cliëntenraad graag mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die voor de cliënten van toepassing zijn.

Wat we doen

  • Wij behartigen de cliëntbelangen
  • Wij zien toe op de kwaliteit van de dienstverlening
  • Wij denken mee over verbetering van de zorg
  • Wij hebben een adviserende rol en/of medezeggenschap in de besluitvorming van de organisatie

Onafhankelijk

De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De cliëntenraad en AB Het Spectrum versterken elkaar door kennisoverdracht en door onderling ideeën uit te wisselen Zo geeft de cliëntenraad de cliënten een stem.

Doe met ons mee!

Via ons kun je meepraten. Wij zijn een actieve raad die regelmatig bij elkaar komt. De raad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten en kan altijd meer leden gebruiken. Lijkt het je leuk om je steentje bij te dragen, dan komen we graag met jou in contact. Bel of mail ons. Dan maken we kennis met elkaar.

clientenraad@abhetspectrum.nl
06-34407515 (spreek de voicemail in, dan bellen wij je terug)

LET OP: de cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van cliënten. De raad behandelt geen individuele klachten van cliënten. Daarvoor is een klachtenregeling.