Privacybeleid

AB Het Spectrum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de privacyverklaring is te lezen wat we doen om persoonsgegevens te beschermen. We beschrijven bijvoorbeeld welke gegevens we bewaren en hoelang we deze bewaren. Verder lees je hoe je persoonsgegevens kunt inzien, aanvullen of wijzigen.

Voor verdere informatie hierover kun je ook altijd contact opnemen via privacy@abhetspectrum.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Burgerservicenummer, gezondheidsgegevens, etc. Je deelt dergelijke persoonsgegevens met ons bij het aangaan van de zorgovereenkomst.

Welke gegevens hebben wij?

In de privacyverklaring is te lezen welke gegevens wij van jou gebruiken. Allereerst leggen we persoonsgegevens vast in je dossier en behandel- en begeleidingsplan. Ook de gegevens van jouw indicatie of beschikking staan daarin. Als jij al eerder behandeling hebt gehad, dan staat informatie daarover ook in je dossier. Verder registreren wij de voortgang van de begeleiding of behandeling en hoeveel tijd wij hiervoor gebruikt hebben. Dat is nodig om de begeleiding of behandeling betaald te krijgen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Er zijn meerdere doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld je gegevens nodig om te zorgen dat je begeleiding of behandeling krijgt. We gebruiken de gegevens ook om een rekening op te stellen en deze door te sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Een overzicht van alle doelen waarvoor we jouw gegevens gebruiken, vind je in artikel 4 van de privacyverklaring.

Vuistregel is dat we je gegevens alleen mogen gebruiken als we daarvoor een goede reden hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens als:

  • dat nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst (en te zorgen dat je begeleiding of behandeling krijgt);
  • er een wettelijke verplichting is;
  • het nodig is voor het bedrijfsbelang AB Het Spectrum;
  • we toestemming van je hebben gekregen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met ‘derde partijen’: andere partijen dan AB Het Spectrum en jijzelf. Je schrijft je bijvoorbeeld via ons in voor een cursus of activiteit. Zij hebben dan jouw naam nodig om je uit te nodigen. AB Het Spectrum maakt met zulke partijen duidelijke afspraken over veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens uitsluitend als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.

Hoe kun je je persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

Veel van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in het begeleidings- of behandelplan. AB Het Spectrum moet conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze gegevens 20 jaar bewaren. Daarom kun je AB Het Spectrum niet vragen deze gegevens te verwijderen. Wel kun je een verzoek indienen om een aanvulling te geven of om gegevens die onjuist zijn, te corrigeren.

Voor ons volledige privacybeleid verwijzen we je naar de Privacy Verklaring AB Het Spectrum.