AB Het Spectrum heeft het standpunt dat iemand met een stoornis of een handicap hetzelfde recht heeft op een volwaardig bestaan als een ieder.
Dit geldt op alle levensgebieden: wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Onze overtuiging is, dat deze levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bij de ondersteuning staat de cliënt te allen tijde centraal en is het essentieel de juiste randvoorwaarden te creëren.

Er wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Het geven van kwalitatief goede begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autistisch spectrum stoornis met een normale tot hoge intelligentie.

AB Het Spectrum onderscheidt zich van andere organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt i.p.v. aanbodgericht.

De begeleiding wordt volledig afgestemd op de individuele cliënt.

 

U kunt zich aanmelden bij AB Het Spectrum

Behandeling

Diagnostiek

Ambulante

Begeleiding

Begeleid

Wonen

Opvoed-

ondersteuning

AB Hoofdmenu

Doelgroep, mensen met psychische en/of gedragsproblemen zo goed en 'normaal' mogelijk zelfstandig in de maatschappij moeten (blijven) functioneren.

Vormen van ASS, bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders dan bij mensen zonder autisme. ZIN.

Methodieken, begeleiders van AB Het Spectrum werken niet met een van te voren vastgestelde methodiek.

Aanmelding

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding van AB Het Spectrum, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Op verwijzing van uw gemeente/ wijkteam of huisarts/ POH kunt u op basis van een indicatie begeleiding krijgen van AB Het Spectrum.

U kunt zich ook rechtstreeks bij AB Het Spectrum aanmelden, wanneer u uit eigen middelen de begeleiding wilt bekostigen.

AB Kwaliteit

Cliëntenraad,

Klachten,

privacy,

Vertrouwenspersoon,

Meldcode & Verwijsindex,

Kwaliteitstoezicht WMO rapportage

AB media

Facebook,

Twitter,

Fotoboeken

AB Financiering

Financiering via de gemeente, het is mogelijk om via een beschikking van het wijkteam/ gemeente de ondersteuning van AB Het Spectrum gefinancierd te krijgen.

Financiering andere mogelijkheden, steeds meer mensen kiezen er voor om zelf te betalen voor Individuele begeleiding, Diagnostiek en/of Behandeling.

AB Prikbord

AB Het Spectrum bestaat 12,5 jaar en heeft per 1 januari 2018 haar 60e medewerker mogen verwelkomen. Een trots en dankbaar moment! Ook voor het komende jaar zijn er vacatures.

⦁ De website van AB Het Spectrum is geheel vernieuwd. Wij horen graag uw reactie via ⦁ info@abhetspectrum.nl

⦁ AB het Spectrum biedt sinds januari 2018 ook Behandeling & Diagnostiek voor jeugdigen in regio Noord Veluwe en regio Gooi en Vecht