zorgverlening binnen het

autistisch spectrum

AB Het Spectrum heeft het standpunt dat iemand met een stoornis of een handicap hetzelfde recht heeft op een volwaardig bestaan als een ieder.
Dit geldt op alle levensgebieden: wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Onze overtuiging is, dat deze levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Bij de ondersteuning staat de cliënt te allen tijde centraal en is het essentieel de juiste randvoorwaarden te creëren. Er wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Het geven van kwalitatief goede begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autistisch spectrum stoornis met een gemiddeld tot hoge intelligentie.
AB Het Spectrum onderscheidt zich van andere organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt i.p.v. aanbodgericht. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de individuele cliënt.

 

Voor informatie hoe wij handelen in deze periode van Corona COVID-19 virus verwijzen wij graag naar de webpagina onder menuoptie Contact - Corona informatie. van deze website

 

 

 

 

 

06 319 447 99

Vragen met betrekking tot onze dienstverlening:

 

 

 

Aanmelden

Begeleiding of Behandeling
Formulieren

Contactinformatie

AB Het Spectrum
06 31 9 44 799

Vacatures

AB Het Spectrum
Werken bij AB Het Spectrum
   

Behandeling

Diagnostiek
Aanmelden, en dan?

Ambulante

Begeleiding
Hoe wij werken

Begeleid

Wonen
Op je zelf wonen

Opvoed-

ondersteuning
Hulp bij opvoeding

Vormen van ASS

Doelgroep

vormen van ASS

Methodieken.

Aanmeld formulieren

Aanmelding en Behandeling via verwijzing of rechtstreeks bij AB Het Spectrum.

Kwaliteit

Cliëntenraad, Klachten, privacy, Vertrouwenspersoon, Meldcode & Verwijsindex, Kwaliteitstoezicht WMO rapportage

Social media

Facebook, Twitter, Linkedin.

Financiering

Financiering via de gemeente, Financiering andere mogelijkheden, steeds meer mensen kiezen er voor om zelf te betalen voor Individuele begeleiding, Diagnostiek en/of Behandeling.

Prikbord

AB Het Spectrum bestaat 12,5 jaar, sinds 1 januari 2018 haar 60e medewerker mogen verwelkomen.Nog steeds vacatures. AB het Spectrum biedt sinds januari 2018 ook Behandeling & Diagnostiek voor jeugdigen in regio Noord Veluwe en regio Gooi en Vecht