Behandeling & diagnostiek

Kinderen en jongeren met een gemiddelde tot hoge intelligentie en (een vermoeden van) autisme, zijn van harte welkom bij AB Het Spectrum. Wij zijn specialist in autismezorg voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Onze behandellocaties bevinden zich in Amersfoort en Harderwijk. Hier vind je onze teams van psychologen en orthopedagogen die nauw met elkaar samenwerken.

Diagnostiek

Wanneer er een vermoeden is van autisme kan dat aanleiding zijn voor diagnostisch onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek nemen we vragenlijsten en verschillende testen af. De behandelaar gaat in gesprek met zowel kind als ouders om te achterhalen wat er precies speelt. De uitkomst van het onderzoek en de gesprekken leiden tot een advies. Hierna nemen we samen de mogelijke vervolgstappen door.

Vragen die tijdens het diagnostisch traject aan bod kunnen komen:

  • Is er sprake van autisme en/of mogelijk een andere ontwikkelingsstoornis?
  • Hoe is het intelligentieprofiel opgebouwd?
  • Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling?
  • Hoe is het sociaal-cognitief functioneren?
  • Hoe zijn de copingvaardigheden ontwikkeld? Denk aan hoe je omgaat met problemen en gebeurtenissen.
  • In hoeverre zijn de executieve functies of regelfuncties ontwikkeld?

 

Behandeling

Behandeling is erop gericht om beter met de gevolgen van autisme om te leren gaan. Allereerst is het belangrijk te begrijpen wat autisme precies betekent, voor de cliënt zelf én het gezin. Hiervoor gebruiken we verschillende methodes, zoals Brainblocks en principes uit Geef me de Vijf.

Onze behandelaren werken vervolgens met cliënten en gezin samen aan hulpvragen en doelstellingen, zoals weerbaarheid, sociale vaardigheden, (faal)angst en emotieregulatie. Dat doen we onder meer via cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, zelfbeeldtraining, het trainen van executieve functies en e-health. Er is altijd maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld met aanvullende opvoedingsondersteuning. Details hierover stemmen we af in het intakegesprek.

 We bieden behandelingen aan in de regio’s:

  • Eemland (Amersfoort)
  • Noord-Veluwe, Zeewolde (Harderwijk)

Aanmelden?

Je kunt je hier direct aanmelden.

Na aanmelding nemen we snel contact op voor een intakegesprek. Goed om te weten: voor diagnostiek en behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, of een beschikking vanuit het wijkteam voor specialistische J-GGZ, ambulante jeugdhulp of basis GGZ.