Raad van Toezicht

Jan Lems is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Jan heeft veel expertise en ervaring met autisme vanuit zijn werk in de jeugdzorg. Naast zijn bijdrage aan AB Het Spectrum is hij onder meer ook actief bij jeugdzorgaanbieder Vitree.

Matt van der Reijden is secretaris van de Raad van Toezicht.

Als kinder- en jeugdpsychiater heeft Matt veel ervaring opgedaan binnen de patiëntenzorg. Onder andere als geneesheer-directeur bij het dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme.

Arthur Verheul is lid van de Raad van Toezicht.

Met zijn jarenlange loopbaan als manager, bestuurder en adviseur in verschillende (non)profit bedrijven, is Arthur ook een ervaren lid. Hij is actief op allerlei terreinen, zoals toezichthouder op het financiële vlak en als adviseur bij organisatieverbetering. In Nederland en daarbuiten.