Informatie voor verwijzers (gemeenten)

We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of aanverwante problematiek en een gemiddelde tot hoge intelligentie. Cliënten met LVB-problematiek of andere voorliggende problematiek, kunnen wij geen passende begeleiding en/of behandeling bieden.

De meerwaarde van onze begeleiding ligt in ons specialisme in autisme. We streven er altijd naar dat de cliënt eigen verantwoordelijkheid neemt voor het proces, waarbij onze begeleiders en behandelaars meedenken, bijsturen en adviseren. Nauwgezet rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden die autisme met zich meebrengen.

Doordat we samen met de cliënt en verwijzer doelen vaststellen, werken we gericht, en maken we groei zichtbaar en meetbaar. Daarbij monitoren we het gehele proces en evalueren we volgens contractuele afspraken.

We denken in oplossingen en mogelijkheden

Stel dat het tijdelijk minder goed gaat met de cliënt, dan stemmen we de frequentie en de invulling van de begeleiding daarop af. In goed overleg met de client en diens omgeving. Omdat we het belangrijk vinden om de directe omgeving van de cliënt (daar waar mogelijk) te betrekken en mee te nemen in het proces.

Soms is het nodig of wenselijk dat we extra uitleg (‘ondertiteling’) geven aan de omgeving om het gedrag van de cliënt te verklaren. De kennis van onze begeleiders en behandelaars komt hier uiteraard goed tot zijn recht. Deze komt ook van pas wanneer we aansluiten bij gesprekken met instanties, of samenwerken met externe behandelaren, met scholen of met organisaties zoals Veilig Thuis.