Klachtenregeling

De collega’s van AB Het Spectrum zetten zich dagelijks in voor het bieden van goede zorg aan de cliënten. Onverhoopte problemen lossen we samen op.

Je kunt allereerst aan je begeleider vertellen dat je niet tevreden bent. Deze zal met jou proberen samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, of bespreek je het liever niet met je begeleider, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van AB Het Spectrum. Dat kan via het mailadres klachten@abhetspectrum.nl. De klachtencommissie bekijkt jouw klacht en betrekt de juiste personen binnen de organisatie die samen met jou je klacht behandelen. Dat kan bijvoorbeeld de teamleider zijn van jouw begeleider, of de directie van AB Het Spectrum.

Het klachtenreglement kan je hier downloaden.

Mocht je er met de klachtencommissie van AB Het Spectrum niet goed uitkomen, dan is er nog de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij Quasir. Een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris behandelt dan de klacht.

Dit zijn de gegevens van Quasir:

Quasir afdeling klachtenbemiddeling
Postbus 1021
7940 KA Meppel
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Tel: 06- 4844 5538
quasir.nl