Aanmelden

Aanmelden:

Wat is de procedure:

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding van AB Het Spectrum, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Op verwijzing van uw gemeente/ wijkteam of huisarts/ POH kunt u op basis van een indicatie begeleiding krijgen van AB Het Spectrum. U kunt zich ook rechtstreeks bij AB Het Spectrum aanmelden, wanneer u uit eigen middelen de begeleiding wilt bekostigen.

Een vertegenwoordiger van uw gemeente/ wijkteam of POH bekijkt samen met u waar u ondersteuning bij nodig heeft. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven begeleiding te willen van AB Het Spectrum. Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, wordt er kosteloos een intakegesprek bij u thuis gepland.

Onder het kopje ‘ZIN’ kunt u lezen met welke gemeenten AB Het Spectrum een contract heeft afgesloten. Naast de ZIN begeleiding biedt AB Het Spectrum ook begeleiding middels PGB of gefinancierd vanuit eigen middelen.

Aanmeldingsformulier Begeleiding AB Het Spectrum

( * = verplicht)

Wie vult het formulier in:


Persoonsgegevens cliënt:

Beschikking:

Wie is de betrokken contactpersoon van de gemeente?


Praktische informatie m.b.t. inzet AB Het Spectrum:Individuele begeleidingBeschermd wonenGroepsopvangBehandeling / diagnostiekEmotie-regulatietraining