Aanmelden

Aanmelden:

Wat is de procedure:

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding van AB Het Spectrum, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Op verwijzing van uw gemeente/ wijkteam of huisarts/ POH kunt u op basis van een indicatie begeleiding krijgen van AB Het Spectrum. U kunt zich ook rechtstreeks bij AB Het Spectrum aanmelden, wanneer u uit eigen middelen de begeleiding wilt bekostigen.

Een vertegenwoordiger van uw gemeente/ wijkteam of POH bekijkt samen met u waar u ondersteuning bij nodig heeft. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven begeleiding te willen van AB Het Spectrum. Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, wordt er kosteloos een intakegesprek bij u thuis gepland.

Onder het kopje ‘ZIN’ kunt u lezen met welke gemeenten AB Het Spectrum een contract heeft afgesloten. Naast de ZIN begeleiding biedt AB Het Spectrum ook begeleiding middels PGB of gefinancierd vanuit eigen middelen.


Aanmelding begeleiding

Velden met * zijn verplichte velden


Als u wilt kunt u hier evt. bijzonderheden vermelden, zoals voor hoeveel uur de beschikking is afgegeven

Groepsopvang zaterdag groep

(om de week op zaterdag)
Behandeling/ diagnostiek (zie tabblad ‘Waar werken wij') Emotie-regulatietraining middels kickboksen

(gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen)

(Dit is belangrijk voor het koppelen van een begeleider. Wij weten dan welke mogelijkheden er zijn en kunnen sneller een match maken. Het invullen van specifieke dagen en tijden is echter geen garantie dat hier aan kan worden voldaan. We proberen zo goed mogelijk te kijken naar wat er mogelijk is. Bij meer flexibiliteit kan er mogelijk sneller gestart worden.)

Als er wensen zijn m.b.t. het toewijzen van een begeleider kunt u / de jongere dit hier aangeven. Denk hierbij aan wensen, zoals type, persoonlijkheid, leeftijd, geslacht etc.

Ook hierbij geldt dat er geprobeerd wordt om hier zoveel mogelijk aan te voldoen, er kan echter geen garantie geboden worden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers op het moment van aanmelding


Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar is toestemming van beide ouders/ wettelijk vertegenwoordigers nodig.

Bij jongeren tussen 12-16 jaar is instemming van de jongere nodig voor behandeling.

Vanaf 16 jaar mag de persoon zelf beslissen wat betreft het aangaan van een behandeltraject