Aanmelden

Aanmelden:

Wat is de procedure:

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding van AB Het Spectrum, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Op verwijzing van uw gemeente/ wijkteam of huisarts/ POH kunt u op basis van een indicatie begeleiding krijgen van AB Het Spectrum. U kunt zich ook rechtstreeks bij AB Het Spectrum aanmelden, wanneer u uit eigen middelen de begeleiding wilt bekostigen.

Een vertegenwoordiger van uw gemeente/ wijkteam of POH bekijkt samen met u waar u ondersteuning bij nodig heeft. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven begeleiding te willen van AB Het Spectrum. Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, ontvangt u een vragenlijst vanuit Gezondeboel en nemen wij contact op om de verdere voortgang te bespreken.

Onder het kopje ‘ZIN’ kunt u lezen met welke gemeenten AB Het Spectrum een contract heeft afgesloten. Naast de ZIN begeleiding biedt AB Het Spectrum ook begeleiding middels PGB of gefinancierd vanuit eigen middelen.

Let op: Om alvast een beeld te krijgen van de situatie en om het vervolg van de aanvraag vlotter te laten verlopen stellen wij u voorafgaand aan de intake graag wat vragen. U ontvangt binnenkort onze intake vragenlijst in uw mailbox (let op: de email kan in uw SPAM mailbox terechtkomen). Deze vragenlijst wordt beveiligd verstuurd via Gezondeboel, een online zorgplatform. Wanneer wij de ingevulde vragenlijst hebben ontvangen nemen we contact op om een intakegesprek te plannen.


Aanmelding begeleiding

Velden met * zijn verplichte velden


Als u wilt kunt u hier evt. bijzonderheden vermelden, zoals voor hoeveel uur de beschikking is afgegeven

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security