Klachtenregeling

De collega’s van AB Het Spectrum zetten zich dagelijks in voor het bieden van goede zorg aan de cliënten. Onverhoopte problemen lossen we samen op. Je kunt alles met je begeleider bespreken. Bovendien er is een escalatiemogelijkheid naar de teamleider van het regioteam. Is er meer nodig? Dan kun je je klacht ook aan onze directie voorleggen.

In het (uitzonderlijke) geval dat je er met de organisatie ook niet uitkomt, dan is er de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij Quasir. Een externe, onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionaris behandelt dan de klacht.

Dit zijn de gegevens van Quasir:

Quasir afdeling klachtenbemiddeling
t.a.v. Coördinator abonnementen
Postbus 1021
7940 KA Meppel
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Tel: 06- 4844 5538
quasir.nl

Tot besluit, hebben we ook een klachtenreglement. Deze is op te vragen via info@abhetspectrum.nl