zaterdagopvang

Groepsopvang

Dagopvang op zaterdag voor groepje van maximaal 4 kinderen met een autismespectrum stoornis, aanverwante stoornis en/of gedragsstoornis en een normale tot hoge intelligentie. In de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Elke schoolvakantie worden er tevens activiteitendagen georganiseerd!
Locatie: Activiteitenruimte bij AB Het Spectrum
Begeleiding: Autismedeskundige begeleiding door professionals van AB Het Spectrum i.s.m. een stagiaire.

Doelstelling dagopvang:
De dagopvang is bedoeld om kinderen in groepsverband vaardigheden aan te leren die de zelfstandigheid vergroten. Dit vanuit de visie van AB Het Spectrum. Het gedrag binnen de groep staat centraal. Bijvoorbeeld het leren aangeven van grenzen, leren samenwerken en rekening houden met elkaar. Tevens is de dagopvang bedoeld ter ontlasting van ouders.

Doelgroep:
Kinderen tussen 4 en 12 jaar, verdeeld over verschillende groepjes van maximaal 4 kinderen en 1 begeleider. Allen met een normale tot hoge intelligentie en een Autisme Spectrum Stoornis (of vermoeden van) en/of gedragsstoornis. Tijdens het intakegesprek en eerste kennismaking met de groep, wordt beoordeeld of het kind past in de groep. Is dit niet het geval, dan wordt er een ander begeleidingsadvies aan ouders voorgesteld.

Inhoud:
De zaterdagopvang vindt 2 keer per maand plaats. Het is wenselijk wanneer een kind tenminste 1 keer per maand komt voor de voortgang van de begeleidingsdoelen en samenstelling van de groep.
Ongeveer een week van tevoren ontvangen ouders en het kind het programma voor de dag, waarin wordt vermeld welke kinderen en begeleider er aanwezig zullen zijn. Tot maximaal een week van te voren kan een kind kosteloos worden afgemeld. De kinderen van de reservelijst worden dan gebeld of een van hen die zaterdag deel wil nemen aan de opvang.
De kinderen worden om 10 uur op kantoor verwacht. Ouders brengen hun kind en vertrekken direct. Eventuele bijzonderheden kunnen de avond er voor per e-mail gemeld worden. Echte acute bijzonderheden m.b.t. die dag kunnen ouders kort aan de begeleiding vertellen.
De kinderen starten met begeleid spelen. Mogelijkheden voor het spelen worden aangegeven op het activiteitenbord. Er wordt rekening gehouden met de individuele doelen van het kind. De dag wordt ingevuld met (actieve) groepsactiviteiten, individuele activiteiten, binnen/ buiten activiteiten. Lunchen wordt gezamenlijk gedaan en tussentijds worden rustpauzes ingelast. Om 16.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden.
Naast de zaterdagopvang wordt er ook in vakanties dagopvang georganiseerd. Dit betreft een aangepaste vakantie-activiteiten zoals schaatsen, bezoek aan dierentuin, bioscoop of kaasboerderij. Het kan gebeuren dat de vakantieopvang gedaan wordt door een andere begeleider. Vervanging van zieke begeleiders wordt intern geregeld.

Aanmeldingsprocedure:
Wanneer het aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt er een intakegesprek gepland. Wanneer de zorgovereenkomst is ondertekent* mag het kind een keer meedraaien in de groep om te observeren of er een klik is met de groep. Is dit niet het geval, dan wordt er een ander begeleidingsadvies aan ouders voorgesteld. Ook wanneer na enkele keren blijkt dat er geen goede aansluiting is bij de groep, kan er een ander begeleidingsadvies aan ouders voorgesteld worden. Past het kind in de groep, dan wordt er een begeleidingsplan opgesteld, met daarin o.a. individuele doelen en middelen om doelen te bereiken. Tenminste eenmaal per half jaar wordt dit begeleidingsplan samen met ouders geƫvalueerd.
Als het kind op de reservelijst geplaatst wordt, kan dit komen doordat de groep vol is, maar ook doordat ouders ervoor kiezen het kind op oproepbasis mee te laten doen.. Kinderen op de reservelijst worden gebeld, wanneer een vast kind uit de groep wordt afgemeld.
Kinderen die deelnemen aan de dagopvang, kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten en begeleidingsvormen van AB Het Spectrum.