zaterdagopvang

Zaterdagopvang

De zaterdagopvang van AB het Spectrum

Speciaal voor de kinderen met ASS biedt AB het Spectrum een dagopvang aan, die om de week op de zaterdag plaatsvindt. De zaterdagopvang bestaat uit twee groepen van maximaal acht kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Elke groep wordt intensief begeleid door twee professionele medewerkers van AB het Spectrum.  De twee groepen zijn gelijktijdig aanwezig, elke groep draait zijn eigen programma. Hierdoor blijven de groepen klein, overzichtelijk en rustig.

Wat houdt de zaterdagopvang in?

In de even kalenderweken vindt de zaterdagopvang plaats in Amersfoort. De dag duurt van 10:00 uur tot 16:00 uur. De dag start met het doornemen van ons planbord, waar we met visuele ondersteuning zoals pictogrammen en foto’s, de dag structureren en voorspelbaar maken. Na deze dagopening mogen de kinderen een keuze maken uit drie activiteiten: Een film kijken, een spelletje doen of iets anders voor jezelf doen. Aan het einde van de ochtend wordt er gezamenlijk geluncht. De kinderen hebben hierin een actieve rol, zij helpen met het dekken van de tafel, afruimen en schoonmaken. Na de lunch vindt er een activiteit plaats. De activiteiten variëren van bioscoop tot bos, museum tot indoor speelparadijs en van escaperoom tot stadsspeurtocht. We proberen de activiteiten zo dicht mogelijk bij ons thuishonk in Amersfoort te houden en proberen de autorit te beperken tot maximaal 30 minuten. Na de activiteit keren we terug en is het vaak al bijna 16:00 uur; tijd om naar huis te gaan!

Per kwartaal wordt er een overzicht van komende activiteiten en begeleiders (er zijn alleen andere begeleiders aanwezig bij de zaterdagopvang als de vaste begeleiders vakantie of een vrije dag hebben) naar ouders gemaild. De week voor de komende zaterdagopvang wordt er een korte mail gestuurd met wat welke groep die dag gaat doen en of er nog eventuele bijzonderheden zijn.

Leren en ontwikkelen, persoonlijk en op maat in de groep.

Bij elk kind met ASS uit zich de problematiek op een unieke manier en vraagt dit om een unieke- en persoonlijke aanpak. Zaterdagopvang bij AB Het Spectrum is maatwerk op de groep en voorziet in deze aanpak. Het individuele kind en diens hulpvraag staan centraal in de groepsbegeleiding en dit is ons vertrekpunt.

Samen met het kind en de ouder bespreken we waar er hulp voor nodig is en welke doelen zij willen bereiken. Wij geven aan hoe we hierin kunnen helpen en hoe we met elkaar samen de doelen kunnen bereiken. Middels evaluatiemomenten met ouders bieden wij inzicht in de voortgang van de leerdoelen t.a.v. het vergroten van de vaardigheden.

In de begeleiding op de groep leert een kind om anders met de problemen vanuit ASS om te gaan. Vanuit een vast team wordt er een verscheidenheid aan activiteiten geboden, die gericht zijn op ontwikkeling van het kind en ter ontlasting van de thuissituatie. Soms dreigen gezinnen vast te lopen en er negatieve patronen te ontstaan, de complexe problematiek is zeer ingrijpend voor het gezin. Het even los zijn van elkaar op een vast moment in een bekende andere omgeving kan dan zeer helpend en ondersteunend zijn voor het gezin. Onze zaterdagopvang biedt veiligheid en structuur aan deze kinderen met (soms) complexe problematiek.

De aanpak van de vaste begeleiders sluit aan op de individuele begeleidingsdoelen. Zo werken de begeleiders met hun eigen subgroep en de andere begeleiders samen aan een veilig ontwikkel en leerklimaat op de groep.

Voorbeelden van begeleidingsdoelen waaraan gewerkt kan worden middels de groepssetting;

  • Vanuit ASS-problematiek kan een gezinssysteem zodanig onder druk komen te staan dat problemen groot kunnen worden. De zaterdagopvang kan dan ter voorkoming van vergroting van de dynamiek in het systeem ingezet worden. Het gezin wordt op deze dag ontlast en heeft even ruimte om aandacht te hebben voor de eventuele andere kinderen in het gezin of voor de ouders zelf. Met het doel zelfstandig de opvoedsituatie weer wat meer aan te kunnen.
  • Met de begeleiding proberen we te bereiken dat kinderen, ouders of verzorgers weer meer grip op hun leven krijgen. Zodat het kind binnen het gezin en daarbuiten weer de dingen kan doen die bij zijn of haar leeftijd horen, net wat meer plezier ervaart en meer in staat is met de omgeving leuke dingen doen (school, sport, familieactiviteiten).
  • Ontwikkeling van het kind in het vergroten van zijn/haar vaardigheden t.b.v. vermindering van (sociale) angst, contact leren maken en houden met anderen (sociale-interactie), meer leren begrijpen van eigen emoties en die van de ander, het beter leren omgaan met uitvergroot gedrag (emotieregulatie), natuurlijk leren in het winnen en verliezen, inzicht vergroten in het samenwerken met anderen, de groep als veilige oefenplek, hoe om te gaan met de druk dat het kind ervaart bij het zijn in een groep (school, gezin, vereniging) (reductie in de spanningsboog).

Praktische zaken

  • De zaterdagopvang is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
  • Kinderen dienen zelf gebracht en gehaald te worden.
  • De lunch dient door ouders/verzorgers zelf te worden verzorgd. Uiteraard zorgt AB het Spectrum voor voldoende drinken en iets lekkers gedurende de opvangdag.
  • Wanneer een kind (nog) niet in zorg is bij AB het Spectrum en wel van de zaterdagopvang gebruik wil maken, is er een specialistische beschikking van twee uur per week nodig. Voor kinderen die al wel in zorg zijn bij AB het Spectrum is er een specialistische beschikking van anderhalf uur per week nodig.