Zaterdaggroep

Zaterdaggroep bij AB Het Spectrum

Leren en ontwikkelen, persoonlijk en opmaat in onze groep.

Leven met een kind met autisme is niet eenvoudig. Voor het kind zelf én diens omgeving kent dit (grote) uitdagingen, ook zijn er vaak zorgen. Het kan zijn dat het thuis en/of op school niet zo goed gaat en de aansluiting met de omgeving is vaak ingewikkeld.

Bij elk kind met ASS uit zich de problematiek op een unieke manier en vraagt dit om een unieke en persoonlijke aanpak. Begeleiding op onze groep bij AB Het Spectrum is maatwerk en voorziet in deze aanpak.  Het individuele kind en diens hulpvraag staan centraal in de groepsbegeleiding en dit is ons vertrekpunt.

De aanpak van de vaste begeleiders sluit aan op de individuele begeleidingsdoelen. Zo werken de begeleiders met hun eigen subgroep en de andere begeleiders samen aan een veilig ontwikkel- en leerklimaat op de groep. Samen met het kind en de ouder bespreken we waar er hulp voor nodig is en welke doelen zij willen bereiken. Wij maken met elkaar concreet en inzichtelijk hoe we hierin kunnen ondersteunen en hoe we met elkaar de doelen kunnen bereiken. Middels evaluatiemomenten met ouders bieden wij inzicht in de voortgang van de leerdoelen van hun kind.

In de begeleiding op onze groep leert een kind om (anders) om te gaan met de uitdagingen die ASS met zich meebrengt. Vanuit een vast team wordt er een verscheidenheid aan activiteiten geboden die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind.  Op basis van een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek creëren wij een veilige oefenomgeving voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek. Het dagprogramma biedt de mogelijkheid om intensief te werken aan het vergroten van meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid op de verschillende levensdomeinen. Daarnaast biedt dit intensieve dagprogramma voldoende mogelijkheden voor het kind om deze nieuwe vaardigheden te automatiseren.

Onze groep biedt het kind een plek waar hij/zij zichzelf mag zijn en (h)erkenning vindt bij de groepsgenoten.

Aan welke begeleidingsdoelen kan o.a. er gewerkt worden middels de groepssetting;

  1. Met de begeleiding proberen we te bereiken dat kinderen, ouders of verzorgers weer meer grip op hun leven krijgen. Zodat het kind binnen het gezin en daarbuiten weer de dingen kan doen die bij zijn of haar leeftijd horen, meer plezier ervaart en meer in staat is om mee te de gezamenlijke activiteiten van de omgeving (school, sport, familieactiviteiten).
  2. Ontwikkeling van het kind in het vergroten van zijn/haar vaardigheden t.b.v. vermindering van (sociale)angst, contact leren maken en houden met anderen ( sociale-interactie), meer leren begrijpen van eigen emoties en die van de ander, het beter leren omgaan met uitvergroot gedrag (emotieregulatie), natuurlijk leren in het winnen en verliezen, inzicht vergroten in het samenwerken met anderen, de groep als veilige oefenplek hoe om te gaan met de druk dat het kind ervaart bij het zijn in een groep (school, gezin, vereniging) ( reductie in de spanningsboog).
  3. Op speelse en veilige wijze leren omgaan met autoriteit, meedenken over nieuwe en bestaande regels en afspraken, accepteren en zich houden aan regels en afspraken. Daarin ook kennis maken met anderen helpen omgaan met regels en afspraken. Leren overleggen, discussiëren en verleggen van eigen gedachtepatronen.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security