about us

Wie zijn wij

AB Het Spectrum is een innovatieve en ondernemende organisatie die zorg biedt aan mensen met ASS, cliënten die een lange voorgeschiedenis hebben in de reguliere GGZ, cliënten met ASS in combinatie met een verslaving en/of justitieel verleden en zorgmijders waarbij een vermoeden bestaat dat zij ASS hebben. AB Het Spectrum begeleidt ook cliënten die bij andere organisaties niet worden aangenomen, of die bij andere organisaties te maken krijgen met een outtake. Daarnaast weten de begeleiders van AB Het Spectrum juist vanwege hun specialisme met de doelgroep achter de voordeur te komen, daar waar dit generalisten vaak niet lukt, waardoor de cliënt geen of niet afdoende begeleiding krijgt en de problematiek een dusdanige omvang aanneemt dat dit voor zowel de cliënt als voor zijn omgeving zorgt voor grote problemen en overlast.

Om aan te sluiten op de behoeften van de cliënt en zijn omgeving zijn bewuste keuzes gemaakt in het ontwikkelen van (nieuwe) producten. Ook wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de intensiteit van de geboden begeleiding, variërend van eens per 3 weken tot 14 uur per week. Bij een zorgvraag van 5 uur of meer zijn er altijd twee begeleiders beschikbaar om de continuïteit te kunnen waarborgen.

AB Het Spectrum is opgericht in mei 2005. De organisatie startte met drie cliënten en een begeleider en ‘de keukentafel’ als kantoor. Inmiddels zijn er bij AB Het Spectrum zo'n 25 begeleiders werkzaam met 200 cliënten. De begeleiders hebben verschillende achtergronden zoals Orthopedagogiek, Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Creatieve therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Onderwijs. Daarnaast worden alle begeleiders steeds (bij)geschoold om goed te kunnen werken met personen met een autismespectrumstoornis (ASS) en de vaak bijkomende psychiatrische stoornissen zoals depressie, angststoornis, gedragsstoornis, leer/taalstoornis of een combiproblematiek met verslaving en criminaliteit. Daarom zijn wij breed inzetbaar voor het bieden van begeleiding aan deze doelgroepen.

Het uitgangspunt van onze begeleiding is het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van de cliënt op zoveel als mogelijk onderdelen van het leven. Dit blijkt uit dat zo min mogelijk ‘wordt overgenomen’ van de cliënt; gestreefd wordt naar zoveel als mogelijk zelfstandigheid van de cliënt, enkel waar nodig met hulp. Wij gaan uit van de mogelijkheden en de ontwikkeling daarvan.

 

read more