Wie zijn wij

Wie zijn wij:

Organisatie

AB Het Spectrum is een innovatieve en ondernemende organisatie die zorg biedt aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), cliënten die een lange voorgeschiedenis hebben in de reguliere GGZ, cliënten met ASS in combinatie met een verslaving en/of justitieel verleden en zorgmijders waarbij een vermoeden bestaat dat zij ASS hebben. AB Het Spectrum begeleidt ook cliënten die bij andere organisaties niet worden aangenomen, of die bij andere organisaties te maken krijgen met een outtake. Daarnaast weten de begeleiders van AB Het Spectrum juist vanwege hun specialisme met de doelgroep achter de voordeur te komen, daar waar dit generalisten vaak niet lukt, waardoor de cliënt geen of niet afdoende begeleiding krijgt en de problematiek een dusdanige omvang aanneemt dat dit voor zowel de cliënt als voor zijn omgeving zorgt voor grote problemen en overlast.

Behoeften

Om aan te sluiten op de behoeften van de cliënt en zijn omgeving, zijn bewuste keuzes gemaakt in het ontwikkelen van (nieuwe) producten. Ook wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de intensiteit van de geboden begeleiding, variërend van eens per 3 weken tot 14 uur per week. In bijna alle gevallen werkt een ambulant begeleider samen met een casemanager.

Oprichting van AB Het Spectrum

AB Het Spectrum is opgericht in mei 2005. De organisatie startte met drie cliënten en een begeleider en ‘de keukentafel’ als kantoor. Inmiddels zijn er bij AB Het Spectrum zo'n 70 begeleiders werkzaam met 500 cliënten. De begeleiders hebben verschillende achtergronden zoals Orthopedagogiek, Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Creatieve therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Onderwijs. Daarnaast worden alle begeleiders steeds (bij)geschoold om goed te kunnen werken met personen met een autismespectrumstoornis (ASS) en de vaak bijkomende problematieken. Veel van onze medewerkers zijn SKJ geschoold, waarmee ze geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional zijn. Wij zijn breed inzetbaar voor het bieden van begeleiding aan verschillende doelgroepen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van onze begeleiding is het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van de cliënt op zoveel mogelijk onderdelen van het leven. Dit blijkt uit dat zo min mogelijk ‘wordt overgenomen’ van de cliënt; gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cliënt, enkel waar nodig met hulp. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt en de ontwikkeling daarvan.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security