Opvoedondersteuning

We bieden verschillende vormen van Opvoedondersteuning

Onze ambulant begeleiders zijn gespecialiseerd in:

  • Ambulant op school
  • Gezinsbegeleiding triple P en
  • Integrale ambulante hulpverlening

Daarnaast zijn er binnen AB het Spectrum casemanagers die Intensief Pedagogische Thuisbegeleiding kunnen aanbieden, zijn enkele van onze medewerkers gecertificeerd en gespecialiseerd alsVideo home trainer en Video interactie begeleider.

Het doel van Opvoedondersteuning is om de jeugdige te ondersteunen in de thuissituatie, of te ondersteunen bij de terugkeer naar het gezin en school.

Bij deze ondersteuning staat de jeugdige centraal. De jeugdige en ouders behouden zelf de regie en worden betrokken bij het opstellen van het begeleidingsplan of familieplan. Hiermee wordt het gezin geactiveerd en gestimuleerd om zelf invulling te geven aan het plan en de oplossing voor het probleem.

De ondersteuning vindt daar waar mogelijk plaats in de thuissituatie. Wanneer het gewenst is kan er ook andere ondersteuning vanuit AB Het Spectrum worden geboden, zoals Behandeling of Individuele begeleiding. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte: Kortdurend en licht waar het kan, langdurig en intensief wanneer dit nodig is, passend bij het probleem of de situatie van het gezin/ de jeugdige.

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een autisme spectrum stoornis (vermoeden van) of een gedragsstoornis als ADHD. Het intelligentie niveau moet geschat worden op gemiddeld tot hoog begaafd. Tijdens de intake wordt gekeken of de zorgvraag voldoende past bij het ondersteuningsaanbod van Opvoedhulp. Is dit niet het geval dan zal er naar een alternatief worden gekeken.