Wat doen wij

Trainingen | Opvoedondersteuning | Ambulante begeleiding | Begeleid wonen | Zaterdaggroep | Behandeling en diagnostiek

Wat doen wij

AB Het Spectrum biedt verschillende begeleidingsvormen aan. Zo worden trainingen gegeven en is het mogelijk een behandel- of diagnostiektraject te volgen via AB Het Spectrum. Daarnaast  hebben wij de beschikking over twee woonhuizen, waar cliënten begeleid wonen.

Producten:

De Doelgroep

Wij werken met mensen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS). Als er sprake is van MCDD, ADHD en OCD in combinatie met ASS zijn mensen ook van harte welkom bij AB Het Spectrum.  

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn gespecialiseerd in problematiek die voortkomt vanuit ASS. Wanneer er naast ASS sprake is van overige problematiek is het belangrijk dat autisme voorliggend is.

Onze clienten hebben een gemiddeld tot hoge intelligentie en we hanteren een leeftijdsgrens vanaf 6 jaar.

De kracht van AB Het Spectrum

Wij bieden begeleiding waarbij de begeleider (wanneer gewenst) meerdere keren per week contact heeft met de cliënt. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld ook tijdens de avonduren en in de weekenden.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. We werken vanuit verschillende methodieken waaronder het Oplossingsgericht Begeleiden en de SRH Methode. Een methode wordt altijd afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Alle begeleiders zijn autismedeskundige.

Onze begeleiding is ook gericht op het systeem van de cliënt. Zo is er aandacht voor de mantelzorgers (ouder(s), partner(s)) en wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met onderwijs, werk en behandelaren.

De organisatie is relatief klein, waardoor er korte lijnen zijn en snel geschakeld wordt.
Naast begeleiding, is behandeling en/of diagnostiek via AB Het Spectrum mogelijk.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security