Wat doen wij

Wat doen wij:

AB Het Spectrum biedt verschillende begeleidingsvormen aan. Zo worden trainingen gegeven en is het mogelijk een behandel- of diagnostiektraject te volgen via AB Het Spectrum. Daarnaast  hebben wij de beschikking over twee woonhuizen, waar cliënten begeleid wonen.

Producten:

Doelgroep:

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en / of gedragsstoornis als ADHD/ ODD. maar ook overige stoornissen bijv. NAH, OCD en DCD.

  • Alle leeftijden
  • gemiddeld tot hoge intelligentie, echter zijn uitzonderingen/twijfelgevallen bespreekbaar

Juist ook voor ‘moeilijk benaderbare’ cliënten zoals zorgmijders, cliënten die kampen met verslavingsproblematiek, of die te maken hebben (gehad) met justitie.  Mensen die naast een ASS ook bekend zijn met: Angststoornis, Persoonlijkheidsproblematiek, forensische psychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De kracht van AB Het Spectrum:

Wij bieden begeleiding waarbij de begeleider (wanneer gewenst) meerdere keren per week contact heeft met de cliënt. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld ook tijdens de avonduren en in de weekenden.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt. We werken vanuit verschillende methodieken waaronder het Oplossingsgericht Begeleiden en de SRH Methode. Een methode wordt altijd afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Alle begeleiders zijn autismedeskundige.

Onze begeleiding is ook gericht op het systeem van de cliënt. Zo is er aandacht voor de mantelzorgers (ouder(s), partner(s)) en wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met onderwijs, werk en behandelaren.

De organisatie is relatief klein, waardoor er korte lijnen zijn en snel geschakeld wordt.
Naast begeleiding, is behandeling en/of diagnostiek via AB Het Spectrum mogelijk.