Trainingen

Trainingen

Begeleiders werkzaam bij AB Het Spectrum zijn autismespecialisten. De organisatie doet er alles aan om de vak inhoudelijke kennis van deze medewerkers op pijl te houden. AB Het Spectrum biedt medewerkers diverse scholingsmogelijkheden aan en de mogelijkheid om SKJ-punten te behalen. Binnen de teams is er daarnaast ruimte voor collegiaal overleg en maandelijkse intervisie om professionele reflectie te bevorderen.Iedere nieuwe medewerker krijgt, wanneer hij start bij AB Het Spectrum, een door AB Het Spectrum zelf ontwikkelde en op maat gemaakte Autismetraining.  

Autismetraining

De Autismetraining is een interne training, ontwikkeld door AB Het Spectrum. Deze training wordt gegeven door interne trainers met een didactische achtergrond op HBO-niveau en met zowel theoretische als praktische kennis over autisme. De training duurt een volledige dag en wordt gegeven in een groep van 4 tot 7 cursisten.

Cursisten leren tijdens deze training de basiskennis die nodig is om professionele begeleiding te bieden aan een persoon met een autismespectrumstoornis (ASS) en zijn omgeving. Ze krijgen wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke informatie over ASS en daarnaast informatie over de beroepscode en de vakinhoudelijke richtlijnen. Dilemma`s die men tegen kan komen in de praktijk worden uitvoerig besproken. Daarnaast is er ruimte voor vragen en eigen casus inbreng van de cursisten.  Het aangeboden cursus materiaal is gebaseerd op bestaande methodieken en wetenschappelijke literatuur.

AutismeBelevingsCircuit (ABC)

Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Met het AutismeBelevingsCircuit (ABC) kan dat. In 8-10 opdrachten beleef je autisme eens van binnenuit. De ervaringen geven je handvatten voor je eigen praktijk. De workshop duurt 3 uur en wordt gegeven door een gecertificeerde begeleider.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security