Privacy

We vinden het erg belangrijk om goed met persoonsgegevens om te gaan. In de privacyverklaring kun je lezen wat AB Het Spectrum doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daar staat bijv. beschreven welke gegevens we bewaren en voor hoelang.
Ook staat erin hoe persoonsgegevens kunnen worden ingezien, aangevuld of gewijzigd.
Voor verdere informatie hierover kun je contact opnemen via privacy(@)abhetspectrum.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Burgerservicenummer, gezondheidsgegevens, etc. Je deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens met ons bij het aangaan van de zorgovereenkomst.

Welke gegevens hebben jullie van mij?
Wij leggen persoonsgegevens vast in jouw dossier en behandel- begeleidingsplan. In de privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij van jou gebruiken. Als jij bijvoorbeeld eerder behandeling hebt gehad, dan nemen wij die informatie op in jouw dossier. Ook de gegevens van jouw indicatie of beschikking staan daarin. Verder registreren wij de voortgang van de begeleiding of behandeling en hoeveel tijd wij hiervoor gebruikt hebben. Dat is nodig om de begeleiding of behandeling betaald te krijgen.

Waarvoor gebruiken jullie mijn gegevens?
Er zijn meerdere doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld je gegevens nodig om te zorgen dat je begeleiding of behandeling kunt krijgen. We kunnen ook gegevens van jou gebruiken om een rekening op te stellen en deze door te sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Een overzicht van alle doelen waarvoor we jou gegevens gebruiken, vind je in artikel 4 van de privacyverklaring.

We mogen je gegevens alleen gebruiken als we daarvoor een goede reden hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens als:

• dat nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst (en te zorgen dat je begeleiding of behandeling krijgt)
• er een wettelijke verplichting is
• het nodig is voor het bedrijfsbelang AB Het Spectrum
• we toestemming van je hebben gekregen.

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?
Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met 'derde partijen': andere partijen dan AB Het Spectrum en jijzelf. Je schrijft je bijvoorbeeld via ons in voor een cursus of activiteit. Zij hebben dan jouw naam nodig om je uit te kunnen nodigen.
AB Het Spectrum maakt met zulke partijen duidelijke afspraken over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens alleen als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?
Veel van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in het begeleiding- of behandelplan. AB Het Spectrum moet deze gegevens 15 jaar bewaren. Daarom kun je AB Het Spectrum niet vragen deze gegevens te verwijderen. Wel kun je een verzoek indienen om een aanvulling te geven of om gegevens die fout zijn, te corrigeren. Voor ons volledige privacybeleid verwijzen we je naar de privacyverklaring

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security