Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

AB het Spectrum biedt verschillende vormen van Opvoedondersteuning

Ambulant op school, gezinsbegeleiding triple P en integrale ambulante hulpverlening zijn drie werkzaamheden waar onze ambulant begeleiders in gespecialiseerd zijn.
Daarnaast zijn er binnen AB het Spectrum casemanagers die Intensief Pedagogische Thuisbegeleiding kunnen aanbieden, zijn enkele van onze medewerkers gecertificeerd en gespecialiseerd alsVideo home trainer en Video interactie begeleider.

Het doel van Opvoedondersteuning is om de jeugdige te ondersteunen in de thuissituatie, of te ondersteunen bij de terugkeer naar het gezin en school.

Bij deze ondersteuning staat de jeugdige centraal. De jeugdige en ouders behouden zelf de regie en worden betrokken bij het opstellen van het begeleidingsplan of familieplan. Hiermee wordt het gezin geactiveerd en gestimuleerd om zelf invulling te geven aan het plan en de oplossing voor het probleem.

De ondersteuning vindt daar waar mogelijk plaats in de thuissituatie. Wanneer het gewenst is kan er ook andere ondersteuning vanuit AB Het Spectrum worden geboden, zoals Behandeling of Individuele begeleiding. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte: Kortdurend en licht waar het kan, langdurig en intensief wanneer dit nodig is, passend bij het probleem of de situatie van het gezin/ de jeugdige.

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een autisme spectrum stoornis (vermoeden van) of een gedragsstoornis als ADHD. Het intelligentie niveau moet geschat worden op gemiddeld tot hoog begaafd. Tijdens de intake wordt gekeken of de zorgvraag voldoende past bij het ondersteuningsaanbod van Opvoedhulp. Is dit niet het geval dan zal er naar een alternatief worden gekeken.

Welke vormen van Opvoedondersteuning biedt AB Het Spectrum

  • Ambulant op school
  • Gezinsbegeleiding
  • Integrale ambulante hulpverlening
  • VIB (Video Interactie Training)

Video Interactie training

Video Interactie training heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining. Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om leidsters in de kinderopvang, verpleging in het ziekenhuis, leerkrachten op school of groepsleiders in de daghulp of op internaten. Evenals bij video-hometraining worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken professionals. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.

  • VHT (Video Home Training)
    Video Home Training is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden, zelf (met behulp van micro-analyse van de beelden) goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren)
  • Triple P groep Positief Pedagogisch Programma. Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding.  Werken met Triple-p
  • IPT (Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding). Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) is een vorm van intensieve ambulante hulpverlening aan gezinnen met een complexe problematiek. De basisopleiding IPT is algemeen van aard en gebruikt onderdelen uit bestaande methodieken zoals Families First, Videohometraining, Directieve Thuisbehandeling, Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding en Intensieve Ambulante Begeleiding.