Methodieken

Methodieken

De begeleiders van AB Het Spectrum werken niet met een van te voren vastgestelde methodiek. Per cliënt wordt gekeken welke methodiek het beste aansluit en zij ondersteunen de cliënten bij het bereiken van de door hen gewenste kwaliteit van leven.

Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op de vraag: ‘hoe om te gaan met autisme’. Het denken en het gedrag zijn het gevolg van het gefragmenteerd waarnemen van iemand met autisme. Hierdoor ontbreekt samenhang, waardoor er veel onduidelijkheid wordt ervaren en onzekerheid ontstaat met paniek, angst en ongewenst gedrag als mogelijk gevolg.

Geef me de 5 biedt praktische handvatten om ‘Duidelijk op de 5’ te zijn. Met behulp van de bekende puzzel van 5: WIE, WAT, HOE, WAAR en WANNEER kan, afgestemd op iedere cliënt, duidelijkheid gecreëerd worden. Deze duidelijkheid wordt door de begeleiding gegeneraliseerd naar andere situaties en ondertiteld, om woorden te geven aan de cliënt zijn eigen ‘ik. Indien wenselijk wordt ook de ‘waarom’ uitgelegd om de cliënt meer inzicht te geven en zijn motivatie te bevorderen.

 

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security