Informatie aanmelden behandeling

Informatie behandeling en diagnostiek

Ondersteuning
AB Het Spectrum biedt al ruim tien jaar ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis. Sinds 2016 is AB Het Spectrum ook gecontracteerd voor behandeling. Dit betekent dat AB Het Spectrum vanuit haar specialisatie in de ondersteuning van mensen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS) behandeling biedt aan kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun ouder(s), woonachtig in de regio Eemland, Gooi en Vecht of Noord-West Veluwe.

Team
Het behandelteam van AB Het Spectrum is een klein team van psychologen en orthopedagogen wat nauw met elkaar samenwerkt. De behandelaren werken vanuit de visie van AB Het Spectrum waarbij het uitgangspunt de mogelijkheden en veranderwensen van de cliënt zijn. Hoe ziet de cliënt zijn of haar toekomst voor zich? Welke mogelijkheden zijn er om naar deze gewenste toekomst toe te werken?

Intakegesprek
Wanneer er een vermoeden van ASS is, kan er worden aangemeld voor een diagnostisch onderzoek. Dit traject start met een intakegesprek. Wanneer dit passend lijkt, wordt er vervolgens uitgebreid onderzoek uitgevoerd of er inderdaad sprake is van ASS. In dit onderzoek wordt zowel classificerend als handelingsgericht naar het kind gekeken. Naast dat er onderzocht wordt of er sprake is van een ASS wordt er gestreefd naar een bruikbaar advies met aanknopingspunten voor de aanpak in het dagelijks leven.

Traject
Wanneer het diagnostisch onderzoek de aanwezigheid van ASS bevestigt, kan vanuit AB Het Spectrum een vervolgtraject worden opgestart wat zowel uit behandeling als begeleiding kan bestaan.

Intakegesprek
Het traject start met een intakegesprek waarin samen met het kind of de jongere, ouder(s) en/of verzorger(s) en eventueel verwijzer wordt gekeken of AB Het Spectrum een passend traject in kan zetten. De mogelijkheid bestaat dat wij in het geval van comorbiditeit, zoals forse angsten, forse somberheidsklachten of gedragsproblematiek doorverwijzen. Aan het behandelteam van AB Het Spectrum is geen psychiater verbonden, waardoor het voorschrijven van medicatie of de begeleiding daarvan door een andere zorginstelling gedaan moet worden. 

Informatie
Voor meer informatie over onze behandelmogelijkheden kunt u contact opnemen via behandeling@abhetspectrum.nl.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security