Formulier TEST


Als u wilt kunt u hier evt. bijzonderheden vermelden, zoals voor hoeveel uur de beschikking is afgegeven

Groepsopvang zaterdag groep

(om de week op zaterdag)
Behandeling/ diagnostiek (zie tabblad ‘Waar werken wij') Emotie-regulatietraining middels kickboksen

(gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen)

(Dit is belangrijk voor het koppelen van een begeleider. Wij weten dan welke mogelijkheden er zijn en kunnen sneller een match maken. Het invullen van specifieke dagen en tijden is echter geen garantie dat hier aan kan worden voldaan. We proberen zo goed mogelijk te kijken naar wat er mogelijk is. Bij meer flexibiliteit kan er mogelijk sneller gestart worden.)

Als er wensen zijn m.b.t. het toewijzen van een begeleider kunt u / de jongere dit hier aangeven. Denk hierbij aan wensen, zoals type, persoonlijkheid, leeftijd, geslacht etc.

Ook hierbij geldt dat er geprobeerd wordt om hier zoveel mogelijk aan te voldoen, er kan echter geen garantie geboden worden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers op het moment van aanmelding


Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar is toestemming van beide ouders/ wettelijk vertegenwoordigers nodig.

Bij jongeren tussen 12-16 jaar is instemming van de jongere nodig voor behandeling.

Vanaf 16 jaar mag de persoon zelf beslissen wat betreft het aangaan van een behandeltraject

Reageren niet mogelijk