Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep aan het woord

AB Het Spectrum vindt dat mensen met psychische en/of gedragsproblemen zo goed en 'normaal' mogelijk zelfstandig in de maatschappij moeten (blijven) functioneren en wil daarom ook zo min mogelijk taken overnemen, maar juist ondersteunen bij verbetering van de zwakke elementen van het functioneren.

Cliënten aan het woord:

‘’Ik heb altijd problemen met mensen en kan maar geen werk vinden. Mijn begeleider behandelt mij als een normaal mens en helpt mij ook nog met zoeken naar werk. Ze vertellen mij niet wat ik moet doen. Zij helpen mij denken! Er wordt naar mij geluisterd. Ik bepaal graag wel zelf wat ik ga doen.’’

Judith: “Mensen met een vorm van autisme of gedragsstoornis hebben vaak te kampen met vooroordelen en stigmatisering. Wij hechten veel waarde aan een respectvolle benadering. Hoe wil je zelf behandeld worden? Ook zoeken wij naar mogelijkheden en vergroten van eigen kracht, omdat wij geloven dat elk mens mogelijkheden heeft, alleen moet je wel de kans krijgen om deze te pakken.’’

Frank: ‘’ Voor deze mensen houden de (psychische) problemen niet op als ze uitbehandeld zijn in de GGZ. AB Het Spectrum heeft aandacht voor de begeleiding en re-integratie na het behandeltraject met als einddoel: zelfstandig wonen en werken.”

Hoe werken wij dan?:

 • Positieve houding van de begeleider. Werken vanuit een respectvolle relatie met de cliënt.
 • Goede structuur, duidelijke grenzen en heldere communicatie.
  Korte lijnen met de organisatie.
  Het sociaal netwerk rond de cliënt wordt betrokken bij het traject.
 • Positieve feedback! De begeleider legt de nadruk op wat goed gaat en welke mogelijkheden er zijn.
  Een verantwoord dag- nachtritme en een zinvolle dagbesteding, zijn de eerste aandachtspunten.
  Er is tijd en aandacht voor de cliënt. De begeleider onderzoekt, inventariseert, vraagt door en zoekt naar achterliggende oorzaken van de problematiek.

Wat maakt AB Het Spectrum nu zo bijzonder?

Je bent een persoon, geen nummer! Begeleiding sterk gericht op de individu. Een kleinschalige organisatie met veel multidisciplinaire deskundigheid zoals een psycholoog, orthopedagoog en beeldend therapeut.
Er is geen wachtlijst.
Flexibele begeleiding. Wat is er wel mogelijk?
Een vaste begeleider en een achterwacht, zodat het altijd mogelijk is contact op te nemen in geval van (mogelijke) crisissituatie.
Het maken van afspraken kan op alle dagen van de week op elk gewenst moment en op alle locaties.
Begeleidingsvragen op het gebied van wonen, studie/werk, invulling vrije tijd en opvoeding kunnen aan ons worden gesteld,
maar ook voor psycho-educatie, leren omgaan met een agenda of budgetteren.
In onze benadering, werkwijze en communicatie proberen we optimaal aan te sluiten op de belevingswereld van de cliënt.
AB het Spectrum heeft naast een grote deskundigheid binnen het team, een uitgebreide sociale kaart, waaruit geput kan worden en werkt nauw samen met behandelcentra.

Voor vragen en aanmelding kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat van AB Het Spectrum per e-mail: info@abhetspectrum.nl of per telefoon 033-8884532

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security