Behandeling en diagnostiek

Behandeling en diagnostiek

Voor wie?
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun ouder(s), woonachtig in de regio Eemland, Gooi en Vecht, Foodvalley, Noord Veluwe, Zuid Oost Utrecht of Lelystad. Er is sprake van of een vermoeden van een autismespectrumstoornis. Het intelligentieniveau wordt geschat op gemiddeld tot hoogbegaafd niveau.

Wat?
AB Het Spectrum is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis.

Voor onder andere de volgende behandelvragen kunt u bij ons terecht:

 • Diagnostiek bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis
 • Intelligentieonderzoek
 • Emotieregulatie- en weerbaarheidstraining
 • Een kind of jongere dat/ die meer over zichzelf wil leren
 • Een kind of jongere dat/ die het lastig vindt om met zijn of haar emoties om te gaan
 • Ouders/ verzorgers die hun kind met een autismespectrumstoornis beter willen leren te begrijpen.

Wij bieden de volgende behandelmogelijkheden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Psycho-educatie ASS (o.a. Brain Blocks en Geef me de 5)
 • Zelfbeeldtraining
 • Training executieve functies bij ASS
 • E-health.

Waar?
Behandeling vindt op een van de kantoren van AB Het Spectrum plaats in Amersfoort of Harderwijk.

Wanneer?
Het streven is dat er vier tot zes weken na aanmelding contact wordt opgenomen.

Hoe?
Behandeling wordt gestart op basis van een verwijzing van de huisarts of een beschikking vanuit het wijkteam voor Specialistische J-GGZ, Ambulante Jeugdhulp of Basis GGZ. Het traject start met een intakegesprek.

Meer informatie

Formulier behandeling

Velden met een * zijn verplichte velden
Wie vult dit in:


Persoonsgegevens cliënt:


Beschikking via wijkteam:


Toestemmingsverklaring
Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar is toestemming van beide ouders/ wettelijk vertegenwoordigers nodig.
Bij jongeren tussen 12-16 jaar is instemming van de jongere nodig voor behandeling.
Vanaf 16 jaar mag de persoon zelf beslissen wat betreft het aangaan van een behandeltraject.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security