Behandeling en diagnostiek

Behandeling en diagnostiek

Voor wie?
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun ouder(s), woonachtig in de regio Eemland, Gooi en Vecht,Foodvalley, Noord Veluwe, Zuid Oost Utrecht of Lelystad. Er is sprake of vermoeden van een autismespectrumstoornis. Het intelligentieniveau wordt geschat op gemiddeld tot hoogbegaafd niveau.

Wat?
AB Het Spectrum is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis.

Voor onder andere de volgende behandelvragen kunt u bij ons terecht:

  • Diagnostiek bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis
  • Intelligentieonderzoek
  • Emotieregulatie- en weerbaarheidstraining in groepsverband
  • Een kind of jongere dat/ die meer over zichzelf wil leren
  • Een kind of jongere dat/ die  het lastig vindt om met zijn of haar emoties om te gaan
  • Ouders/ verzorgers die hun kind met een autismespectrumstoornis beter willen leren te begrijpen.

Waar?

Behandeling vindt op een van de kantoren van AB Het Spectrum plaats in Amersfoort of Harderwijk.

Wanneer?
Het streven is dat er vier tot zes weken na aanmelding contact wordt opgenomen.

Hoe?
Behandeling wordt gestart op basis van een verwijzing van de huisarts of een beschikking vanuit het wijkteam voor Specialistische J-GGZ, Ambulante Jeugdhulp of Basis GGZ. Het traject start met een intakegesprek.

Meer informatie

Behandel aanmeldingen

Aanmelden

Behandeling