AB Hoofdmenu

Doelgroep

AB Het Spectrum vindt dat mensen met psychische en/of gedragsproblemen zo goed en 'normaal' mogelijk zelfstandig in de maatschappij moeten (blijven) functioneren en wil daarom ook zo min mogelijk taken overnemen, maar juist ondersteunen bij verbetering van de zwakke elementen van het functioneren.

Vormen van ASS

Over autisme
Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Mensen met autisme worden met autisme geboren. Het autisme blijft ook het hele leven aanwezig. Je ziet het niet aan de buitenkant, maar het kan van grote invloed op iemand zijn leven zijn.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders dan bij mensen zonder autisme. Alle informatie die mensen met autisme via hun zintuigen binnenkrijgen, dus dat wat zij zien, horen, voelen enz., wordt op een andere manier verwerkt. Dit komt tot uiting in zowel kwaliteiten als moeilijkheden, voor iedere persoon weer anders. Te denken valt aan overgevoeligheid of juist ondergevoeligheid voor bepaalde prikkels, moeite met het verwerken van non-verbale informatie, moeite met het schakelen tussen verschillende situaties enz. Autisme bestaat uit een breed spectrum. Naast de verschillende kwaliteiten en moeilijkheden horende bij autisme, kan autisme bestaan in combinatie met verschillende intelligentieniveaus, zoals een hoge intelligentie of juist een verstandelijke beperking. Ook de mate waarin iemand wel of niet zelfstandig kan leven verschilt per persoon.

Methodieken

De begeleiders van AB Het Spectrum werken niet met een van te voren vastgestelde methodiek. Per cliënt wordt gekeken welke methodiek het beste aansluit en zij ondersteunen de cliënten bij het bereiken van de door hen gewenste kwaliteit van leven.

Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op de vraag: ‘hoe om te gaan met autisme’. Het denken en het gedrag zijn het gevolg van het gefragmenteerd waarnemen van iemand met autisme. Hierdoor ontbreekt samenhang, waardoor er veel onduidelijkheid wordt ervaren en onzekerheid ontstaat met paniek, angst en ongewenst gedrag als mogelijk gevolg.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security