Financiering

Financiering

Financiering via de gemeente
Het is mogelijk om via een beschikking van het wijkteam/ gemeente de ondersteuning van AB Het Spectrum gefinancierd te krijgen.
Wanneer u interesse heeft in de ondersteuning van AB Het Spectrum, kunt u zich tot het wijkteam van uw gemeente richten of financiering van de beschikking mogelijk is.
Het wijkteam brengt eerst met u in kaart wat uw ondersteuningsvragen zijn. Samen met hen stelt u een plan op en wordt er gekeken wie of welke organisatie u het beste kan ondersteunen.
Behandeling, diagnostiek en (individuele) begeleiding tot 18 jaar valt onder de jeugdwet en de verantwoordelijkheid voor de gemeente. U betaalt geen eigen bijdrage.
Bent u 18 jaar dan valt de (individuele) begeleiding en het beschermd wonen onder de WMO. Voor de inzet van deze ondersteuning is een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd.
Kinderen/ jongeren tot 18 jaar die in aanmerking willen komen voor diagnostiek en/ of behandeling, kunnen ook rechtstreeks bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts.
Wanneer u het aanmeldingsformulier op de website invult, wordt er binnen 2 weken contact met u opgenomen voor het maken van een vrijblijvende intake afspraak. Pas dan beslist u of u zich definitief wilt aanmelden bij AB Het Spectrum.

Financiering andere mogelijkheden
Steeds meer mensen kiezen er voor om zelf te betalen voor Individuele begeleiding, Diagnostiek en/of Behandeling. U heeft dan geen verwijzing of beschikking nodig. We hoeven ook geen diagnose te stellen als u dit niet wilt.

Zelf betalen voor diagnostiek en behandeling
Er verandert veel in de zorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. Mensen kiezen er daarom in toenemende mate voor om zelf te betalen voor een begeleidingstraject, behandeling of psychologisch onderzoek. Zij willen snel professionele hulp, minder regels en meer privacy.
Tarieven
Particuliere trajecten betaalt u zelf. Een intake voor Diagnostiek/ Behandeling kost € 100,- , een Behandelsessie € 80,- . Bij Diagnostiek zijn de kosten afhankelijk van de uit te voeren testen. Hierover informeren we u tijdens de intake. We maken tijdens de intake ook een schatting van de tijd die we denken nodig te hebben voor het bereiken van uw behandeldoelen.
Een intake voor Individuele Begeleiding kost € 120,- . De Begeleidingsgesprekken die daarna volgen kosten € 66,- per uur. Tijdens het eerste gesprek stelt u samen met de begeleider een begeleidingsplan op met daarin de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ook spreekt u dan af hoeveel uur begeleiding u af wilt nemen.

Waarom zelf betalen?
Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. We doen alleen wat u en wij nodig vinden om u(w kind) verder te helpen.
De voordelen van zelf betalen zijn:

  • U bepaalt zelf of en wanneer u hulp nodig heeft;
  • U heeft geen verwijzing of beschikking nodig;
  • U hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
  • Er wordt geen DSM-V classificatie genoteerd wanneer u dat niet wenselijk vindt;
  • Er worden geen gegevens uitgewisseld met wijkteams, huisartsen en gemeenten over uw inschrijving en behandeling, tenzij op uw eigen verzoek;
  • U kunt snel terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren;
  • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u;
  • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent;
  • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten, tenzij we dit zinvol vinden voor de begeleiding of behandeling;

Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels; zo heeft u niet te maken met een eigen bijdrage voor personen van 18 jaar of ouder.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security