Aanmelding

Wat is de procedure:

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor begeleiding van AB Het Spectrum, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Op verwijzing van uw gemeente / wijkteam kunt u op basis van een indicatie begeleiding krijgen van AB Het Spectrum. U kunt zich ook rechtstreeks bij AB Het Spectrum aanmelden, wanneer u uit eigen middelen de begeleiding wilt bekostigen.
Een vertegenwoordiger van uw gemeente / wijkteam of POH bekijkt samen met u waar u ondersteuning bij nodig heeft. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven begeleiding te willen van AB Het Spectrum.
Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, ontvangt u een vragenlijst vanuit Gezondeboel en nemen wij contact op om de verdere voortgang te bespreken.

Onder het kopje ‘ZIN’ kunt u lezen met welke gemeenten AB Het Spectrum een contract heeft afgesloten. Naast de ZIN begeleiding biedt AB Het Spectrum ook begeleiding middels PGB of gefinancierd vanuit eigen middelen.

Er zijn 2 soorten formulieren

Aanmeldformulieren uitsluitend voor Jeugdbescherming Gelderland

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security